Érvényes: 2017. április 10-től

A Morrea Utazási Szolgáltató Kft, mint adatkezelő (NAIH azonosítószám:1145328 id.) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe véve járjon el.

A Morea Utazási Szolgáltató Kft. ezúton tájékoztatja ügyfeleit, valamint weboldalának
látogatóit az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Preambulum

A Morea Utazási Szolgáltató Kft. a www.morea-exkluziv.hu honlapon információkat, bejegyzéseket, tájékoztató és ajánlat jellegű árakat tesz közzé illetve elérhetővé a Morea Utazási Szolgáltató Kft. utazási irodai tevékenységével összhangban.
Az utazással kapcsolatos termékek és szolgáltatások minden esetben személyre szólnak,
így azok lefoglalásához szükséges különösen jelen adatkezelési nyilatkozat érvényesülése.

Fogalmak

érintett: bármely meghatározott, ill. jogi személyiség személyes adat alapján azonosított vagy -közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve -név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok –teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő –kezeléséhez.

tiltakozás: az érintett, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik; az adatkezelőtől bármely formában (írásban, szóban, vagy bármilyen ráutaló magatartásban).

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján -beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő
korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megszüntetése;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Honlap:
www.morea-exkluziv.hu

Az Érintett a Honlap használatával elfogadja az Adatkezelési Nyilatkozatban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

3. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. adatai, elérhetősége

Név: Morea Utazási Szolgáltató Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 35. 2.emelet. 1. ajtó.
NAIH azonosítószám: 1145328 id.
Elektronikus levélcím: morea@morea.hu
Telefonszám: +36 1 429 2000

4. Kezelt adatok

4.1. Ajánlatkérés során megadott adatok
Ajánlatkérésre a Honlapon feltüntetett utazási és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozóan van lehetőség, melynek során az Érintett az adott ajánlatkérési űrlapon feltüntetett személyes adatait köteles megadni a Morea Utazási Szolgáltató Kft részére.

4.2 Elektronikus levélcímek felhasználása
A Morea Utazási Szolgáltató Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak saját magahasználja felajánlat, számla, tájékoztató hírlevél vagy reklám e-mail küldésére. 3. félnek nem szolgáltatja ki azokat.
Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által nyújtott szolgáltatások (pl. ajánlatkérés) igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

5. Hírlevél
A Honlapon a Morea Utazási Szolgáltató Kft. lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra, melynek segítségével bármely Érintett elektronikus levelet kap és így nyomon követheti a Honlapon megtalálható cikkeket, híreket, ajánlatokat, újdonságokat. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grt.) 6. §-a rögzíti értelmében hírlevél kizárólag az Érintett előzetes, egyértelmű és kifejezett hozzájárulásával küldhető. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti a hírlevélben található „Leiratkozás” linkre történő kattintással vagy a Morea Utazási Szolgáltató Kft. részére küldött törlési kérelemmel (e-mailben vagy postai úton). Ebben az esetben a Morea Utazási Szolgáltató Kft. további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet.

6. Technikai adatok, cookiehasználat

Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.
Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata
vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Morea Utazási Szolgáltató Kft. fér hozzá.
A Morea Utazási Szolgáltató Kft., illetve az alább megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookiet, a cookiet kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
A Szolgáltató a következő cookie-t használja:
Biztonsági cookie.
Átmeneti (session) cookie: Érintett látogatása után automatikusan törlődnek.
Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-
jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.
Ezen cookieknak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookiek a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre. A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében hogyan tudja letiltani a cookie-kat, hogyan fogadhat el új cookie-kat, hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. A Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását
külső szerverek segítik (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. Ennek alapja, hogy az oldalra látogatókat később a Google Display hálózatába tartozó weboldalakon remarketing hirdetésekkel kereshessük fel. A remarketing kód cookiekat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Honlap
felhasználói letilthatják ezeket a cookiekat, amennyiben felkeresik a
Google hirdetési beállítások kezelőjét és követik az ott található utasításokat. Ezt követően az adott Érintett részére nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól.
Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

7. Adatkezelés célja
A Morea Utazási Szolgáltató Kft. az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az ajánlatkérések teljesítése, kapcsolattartás, – adott esetben – a számlázás lehetővé tétele, a létrejött szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja és kezeli. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Honlap technikai fejlesztése.
A Morea Utazási Szolgáltató Kft. a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Morea Utazási Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8. Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a Honlap használóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
A Morea Utazási Szolgáltató Kft. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Hibás vagy nem működő, leveleket nem fogadó e-mail cím Érintett általi megadásából származó bárminemű kárért, sérelemért a Morea Utazási Szolgáltató Kft. nem tehető felelőssé.

9. Érintett jogai

9.1 Tájékoztatáshoz való jog
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Morea Utazási Szolgáltató Kft. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A Morea Utazási Szolgáltató Kft. az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá -az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén -az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Morea Utazási Szolgáltató Kft. a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Morea Utazási Szolgáltató Kft. munkatársához fordulhat a morea@morea.hu megjelölt elérhetőségeken keresztül.
A Morea Utazási Szolgáltató Kft. – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján -az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel
Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

9.2. Az Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását.
Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén.
Morea Utazási Szolgáltató Kft a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat,
ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Morea Utazási Szolgáltató Kft. a szükséges időtartamig megőrzi. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Morea Utazási Szolgáltató Kft
Zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fenn áll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintett, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.
Ha a Morea Utazási Szolgáltató Kft az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

9.3 Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Morea Utazási Szolgáltató Kft. a Tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

9.4 Jogérvényesítési lehetőségei
Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Morea Utazási Szolgáltatótól a személy
es adatainak kezelésére vonatkozóan, az alábbi elérhetőségeken:

Levelezési cím:
Morea Utazási Szolgáltató Kft.
1053 Budapest, Veres Pálné utca 35. 2.emelet. 1. ajtó.
Email: morea@morea.hu
Telefon: +36 1 429 2000

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. törvény) alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat vagy
Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.