ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a

MOREA International Korlátolt Felelősségű Társaság

turisztikai, és utazási szolgáltatásaival összefüggésben

 1. BEVEZETÉS

Jelen adatkezeláési tájékoztató célja, hogy a MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a MOREA INTERNATIONAL Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban együttesen: „Társaságok” vagy „MOREA”) turisztikai, utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységével és egyéb utazási szolgáltatásaival összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – ügyfelei részére az ügyfelei személyes adatainak kezeléséről és az ügyfelei adatkezeléssel összefüggő jogairól pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.

 1. ADATKEZELŐK ADATAI

Cégnév: MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-466454

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 35. II. em. 1.

Adószáma: 12107063-2-41

E-mail: morea@morea.hu

Telefonszám: +36 (1) 429 2000

Cégnév: MOREA INTERNATIONAL Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-686358

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 35. II. em. 1.

Adószáma: 11980580-2-41

E-mail: morea@morea.hu

Telefonszám: +36 (1) 429 2000

Adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem került sor.

A MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a MOREA INTERNATIONAL Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság együttesen vállalkozáscsoportot alkotnak, és mint adatkezelőknek – a GDPR (48) szakaszában foglaltakkal összhangban – jogos érdekük fűződik ahhoz, hogy a vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbítsanak egymásnak.

 • A morea.hu és www.morea-exkluziv.hu MŰKÖDÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI MŰVELETEK BEMUTATÁSA
 • TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Utazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-191670

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. 3. em. 404/A.

Adószáma: 24958330-2-43

E-mail: peter.hudak@utazasirendszer.hu

Telefonszám: +36 (70) 432 8475

Cégnév: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószáma: 23495919-2-41

E-mail: info@mhosting.hu

Telefonszám: +36 1 700 2323

 • A HONLAP LÁTOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A MOREA www.morea.hu és www.morea-exkluzix.hu elnevezésű honlapja (a továbbiakban: „honlap”) az érdeklődők általi látogatása során úgynevezett cookie-kat sütiket helyez el az érdeklődő számítógépén (eszközén). A cookie-k információt tárolhatnak a látogató böngészésre használt eszközének paramétereiről, az esetleges egyéni beállításokról, a honlapon tett korábbi látogatásokról, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljenek a honlap látogatói.

A honlapon használt cookie-k típusai

Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a látogató eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig.

Minden alkalommal aktiválódnak, amikor az érintett meglátogatja az adott weboldalt.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 • cookie-k által kezelt adatok
 • látogató böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az érintett böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az érintett által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.
 • cookie-k használatának jogalapja
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A cookie-ek elhelyezését az érintett böngészésre használat eszközén a honlapra történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablak elfogadásával engedélyezi.

Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testre szabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Fontos, hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a honlap látogatói nem lesznek képesek a honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni az adott böngészőben. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében található.

Az érintett, amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

A  honlapunk által  használt sütikről az  alábbi  linken  érhető  el   részletes      tájékoztatatás:

https://www.morea.hu/cookie-info

 • KAPCSOLATFELVÉTEL A HONLAPON MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEKEN (E-MAIL, TELEFON)
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AkapcsolatfelvétellelAzadatkezelésjogalapjanév, a  beazonosításhoz,Azadatkezelésa
összefüggőadatkezelésazérdeklődő(érintett)telefonszám,akapcsolatfelvétel
célja, hogyaz érdeklődőhozzájárulása,amitavisszahíváshoz,lezárultáigtart,de
(érintett) által e-mailben,kapcsolatfelvétellelade-mail,  cím  a   válaszlegkésőbbaz  érdeklődő
vagytelefonon  feltettmeg a MOREA részére.fogadásához(érintett)által   feltett
kérdésekreaMOREA(GDPR    6.cikk(1)kérdés megválaszolásáig.
válaszolni tudjon.bekezdés a) pont szerinti
adatkezelés)
Érintettek köreAz érdeklődők, akik a MOREA részére valamilyen kérdést tesznek fel.
KikférhetnekhozzáazA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az érintett által megadott
adataihozaMOREAszemélyes adatokat a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is megismerheti.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésAz érintett érdeklődő által megadott adatok a MOREA szerverén és e-mail
módjafiókjaiban elektronikus formában kerülnek tárolásra.
Aszemélyesadatoka MOREA munkavállalói
címzettjeiUtazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Dayka Gábor
(adattovábbítás)utca 3. 3. em. 404/A.) – tárhely-szolgáltató
kivételes esetben hatóságok, nyomozóhatóságok, felügyeleti szervek,
bíróságok,
Az  érintettetmegilletőhozzájárulás visszavonásának joga;
jogokszemélyes adatokhoz ésaz adatkezelésselkapcsolatosinformációkhozvaló
hozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • A HONLAPON KERESZTÜL EGYÉNI ÁRAJÁNLAT KÉRÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
HonlaponkeresztülAzadatokkezelésenév,azérintettAzajánlat
lehetőség van arra, hogyjogszerű,mertolyanbeazonosításáhozérvényességénekaz
az   érdeklődő   érintettszerződésmegkötésétszükségesidőtartama,  amelyet  a
egyediigényeinekmegelőzőazérintette-mail,aMOREA   általküldött
megfelelőajánlatotkéréséretettlépésekkapcsolattartáshozajánlat tartalmaz.
készítsen  aMOREA.  Azmegtételéhezszükséges
egyediárajánlatszükségesek,amelytelefon,a
elkészítésével összefüggőszerződésmegkötésekapcsolattartáshoz
adatkezelésicél,azsorán az érintett lesz azszükséges
ajánlatkérőegyediegyik szerződő fél.úti   cél,   az   érintett
igényeinekvalóigényeinekpontos
megfelelés,egyedi(GDPR6.cikk    (1)meghatározása,
igényeknekmegfelelőbekezdés b) pont szerintiidőpont,azérintett
utazásiszolgáltatásadatkezelés)preferenciájának
kialakítása.meghatározása,ajánlat
személyre szabása,
gyermekekszületési
adatai, ajánlat személyre
szabása
3

létszám,               ajánlat

személyre szabása

szállás kategória, ajánlat

személyre szabása

ellátás, ajánlat személyre

szabása

megjegyzés,       ajánlat

személyre szabása

Érintettek köreAz ajánlatkérők.
KikférhetnekhozzáazA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az érintett által megadott
adataihoz   aMOREAszemélyes adatokat a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is megismerheti.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésAz érintett érdeklődő által megadott adatok a MOREA szerverén és e-mail
módjafiókjaiban elektronikus formában kerülnek tárolásra.
Aszemélyes   adatoka MOREA munkavállalói
címzettjeiUtazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Dayka Gábor
(adattovábbítás)utca 3. 3. em. 404/A.) – tárhely-szolgáltató
kivételes  esetben  hatóságok,  nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
bíróságok,
Az érintettet megilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • A HONLAPON KERESZTÜL KIVÁLASZTOTT UTAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁRAJÁNLAT KÉRÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
HonlaponkeresztülAzadatokkezelésenév(keresztnév,Azajánlat
lehetőségetvanarrais,jogszerű,mertolyanvezetéknév),azérintettérvényességénekaz
hogy érintett egy konkrétszerződésmegkötésétbeazonosításáhozidőtartama,  amelyet  a
utazássalkapcsolatbanmegelőzőazérintettszükségesMOREA   általküldött
kérjen ajánlatot.kéréséretettlépéseke-mail,ajánlat tartalmaz.
A   konkrétutazáshozmegtételéhezkapcsolattartáshoz
(szolgáltatáshoz)szükségesek,amelyszükséges
kapcsolódóárajánlatszerződésmegkötésetelefon,
elkészítésével összefüggősoránérintettleszazkapcsolattartáshoz
adatkezelésicélazegyik szerződő fél.szükséges
utazásiszolgáltatáscím   (utca,házszám,
paramétereinekésaz(GDPR6.cikk(1)irányítószám,város,
ajánlatkérő igényeinek azbekezdés b) pont szerintiország), kapcsolattartás
összehangolása,azadatkezelés)születési  helyés  idő,
utazásiszolgáltatásazonosítás,ajánlat
optimalizálása.személyre szabása
utas adatai:
név(keresztnév,
vezetéknév),ajánlat
személyre szabása
születési  hely  és  idő,
ajánlatszemélyre
4
Érintettek köreAz ajánlatkérő és az ajánlattal kapcsolatban érintett 3. személyek.
KikférhetnekhozzáazA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az érintett által megadott
adataihoz   aTársaságszemélyes adatokat a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is megismerheti.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésAz ügyfél által megadott adatok a tárhely-szolgáltató szerverén elektronikus
módjaformában kerülnek tárolásra.
Aszemélyes   adatoka MOREA munkavállalói
címzettjeiUtazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Dayka Gábor
(adattovábbítás)utca 3. 3. em. 404/A.) – tárhely-szolgáltató;
kivételes  esetben  hatóságok,  nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
bíróságok,
Azérintettetmegilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
Azadatkezelés   célja,Azadatkezelés jogalapjae-mail, a rendszerüzenetArendszerüzenetek
hogyazutazásratörvényi felhatalmazás.kiküldéséhez szükségeskiküldésének tartama.
vonatkozófoglalásoknév(vezetéknévés
lépéseikövethetők(GDPR 6 cikk (1) bekezdéskeresztnév) / cég esetén
legyenek.c)pontjaszerintikapcsolattartóneve,
adatkezelés)kapcsolattartás
utazásadatai  (indulás,
AzEker.13/A§(3)érkezés stb.)
bekezdéseszerinta
MOREA