ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a

MOREA International Korlátolt Felelősségű Társaság

turisztikai, és utazási szolgáltatásaival összefüggésben

 1. BEVEZETÉS

Jelen adatkezeláési tájékoztató célja, hogy a MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a MOREA INTERNATIONAL Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban együttesen: „Társaságok” vagy „MOREA”) turisztikai, utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenységével és egyéb utazási szolgáltatásaival összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – ügyfelei részére az ügyfelei személyes adatainak kezeléséről és az ügyfelei adatkezeléssel összefüggő jogairól pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.

 1. ADATKEZELŐK ADATAI

Cégnév: MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-466454

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 35. II. em. 1.

Adószáma: 12107063-2-41

E-mail: morea@morea.hu

Telefonszám: +36 (1) 429 2000

Cégnév: MOREA INTERNATIONAL Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-686358

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 35. II. em. 1.

Adószáma: 11980580-2-41

E-mail: morea@morea.hu

Telefonszám: +36 (1) 429 2000

Adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem került sor.

A MOREA Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a MOREA INTERNATIONAL Utazási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság együttesen vállalkozáscsoportot alkotnak, és mint adatkezelőknek – a GDPR (48) szakaszában foglaltakkal összhangban – jogos érdekük fűződik ahhoz, hogy a vállalkozáscsoporton belül belső adminisztratív célból személyes adatokat továbbítsanak egymásnak.

 • A morea.hu és www.morea-exkluziv.hu MŰKÖDÉSÉVEL ÉS HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSI MŰVELETEK BEMUTATÁSA
 • TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cégnév: Utazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-191670

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. 3. em. 404/A.

Adószáma: 24958330-2-43

E-mail: peter.hudak@utazasirendszer.hu

Telefonszám: +36 (70) 432 8475

Cégnév: Magyar Hosting Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószáma: 23495919-2-41

E-mail: info@mhosting.hu

Telefonszám: +36 1 700 2323

 • A HONLAP LÁTOGATÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A MOREA www.morea.hu és www.morea-exkluzix.hu elnevezésű honlapja (a továbbiakban: „honlap”) az érdeklődők általi látogatása során úgynevezett cookie-kat sütiket helyez el az érdeklődő számítógépén (eszközén). A cookie-k információt tárolhatnak a látogató böngészésre használt eszközének paramétereiről, az esetleges egyéni beállításokról, a honlapon tett korábbi látogatásokról, hogy ezáltal is jobb böngészési élményben részesüljenek a honlap látogatói.

A honlapon használt cookie-k típusai

Munkamenet cookie (session cookie): ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik (azaz attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt), amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie automatikusan törlődik.

Állandó cookie: ezek a cookie-k a látogató eszközén maradnak a cookie-ban meghatározott ideig.

Minden alkalommal aktiválódnak, amikor az érintett meglátogatja az adott weboldalt.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 • cookie-k által kezelt adatok
 • látogató böngészésre használt eszközén elhelyezett cookie-k használata segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a látogatás kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – az érintett böngészésre használt eszközének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa, nyelve, az eszköz paraméterei, az érintett által a weboldalon megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.
 • cookie-k használatának jogalapja
 • GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és az az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása. A cookie-ek elhelyezését az érintett böngészésre használat eszközén a honlapra történő első belépéskor felvillanó tájékoztató ablak elfogadásával engedélyezi.

Cookie-k törlése és kikapcsolása, hozzájárulás visszavonása

Minden böngésző lehetővé teszi a cookie-beállítások változtatását (pl. testre szabással lehetőség van letiltani egyes webhelyek cookie-jait). Fontos, hogy mivel a cookie-k célja az adott weboldal használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése esetén előfordulhat, hogy a honlap látogatói nem lesznek képesek a honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni az adott böngészőben. Általában a böngészők „Beállítások” menüiben találhatók a cookie-kal kapcsolatos beállítások. A cookie-k beállításával kapcsolatban további információt az egyes böngészők „Súgó” menüjében található.

Az érintett, amennyiben szeretné visszavonni hozzájárulását, a böngészője cookie-beállításai között bármikor megteheti.

A  honlapunk által  használt sütikről az  alábbi  linken  érhető  el   részletes      tájékoztatatás:

https://www.morea.hu/cookie-info

 • KAPCSOLATFELVÉTEL A HONLAPON MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEKEN (E-MAIL, TELEFON)
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AkapcsolatfelvétellelAzadatkezelésjogalapjanév, a  beazonosításhoz,Azadatkezelésa
összefüggőadatkezelésazérdeklődő(érintett)telefonszám,akapcsolatfelvétel
célja, hogyaz érdeklődőhozzájárulása,amitavisszahíváshoz,lezárultáigtart,de
(érintett) által e-mailben,kapcsolatfelvétellelade-mail,  cím  a   válaszlegkésőbbaz  érdeklődő
vagytelefonon  feltettmeg a MOREA részére.fogadásához(érintett)által   feltett
kérdésekreaMOREA(GDPR    6.cikk(1)kérdés megválaszolásáig.
válaszolni tudjon.bekezdés a) pont szerinti
adatkezelés)
Érintettek köreAz érdeklődők, akik a MOREA részére valamilyen kérdést tesznek fel.
KikférhetnekhozzáazA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az érintett által megadott
adataihozaMOREAszemélyes adatokat a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is megismerheti.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésAz érintett érdeklődő által megadott adatok a MOREA szerverén és e-mail
módjafiókjaiban elektronikus formában kerülnek tárolásra.
Aszemélyesadatoka MOREA munkavállalói
címzettjeiUtazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Dayka Gábor
(adattovábbítás)utca 3. 3. em. 404/A.) – tárhely-szolgáltató
kivételes esetben hatóságok, nyomozóhatóságok, felügyeleti szervek,
bíróságok,
Az  érintettetmegilletőhozzájárulás visszavonásának joga;
jogokszemélyes adatokhoz ésaz adatkezelésselkapcsolatosinformációkhozvaló
hozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • A HONLAPON KERESZTÜL EGYÉNI ÁRAJÁNLAT KÉRÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
HonlaponkeresztülAzadatokkezelésenév,azérintettAzajánlat
lehetőség van arra, hogyjogszerű,mertolyanbeazonosításáhozérvényességénekaz
az   érdeklődő   érintettszerződésmegkötésétszükségesidőtartama,  amelyet  a
egyediigényeinekmegelőzőazérintette-mail,aMOREA   általküldött
megfelelőajánlatotkéréséretettlépésekkapcsolattartáshozajánlat tartalmaz.
készítsen  aMOREA.  Azmegtételéhezszükséges
egyediárajánlatszükségesek,amelytelefon,a
elkészítésével összefüggőszerződésmegkötésekapcsolattartáshoz
adatkezelésicél,azsorán az érintett lesz azszükséges
ajánlatkérőegyediegyik szerződő fél.úti   cél,   az   érintett
igényeinekvalóigényeinekpontos
megfelelés,egyedi(GDPR6.cikk    (1)meghatározása,
igényeknekmegfelelőbekezdés b) pont szerintiidőpont,azérintett
utazásiszolgáltatásadatkezelés)preferenciájának
kialakítása.meghatározása,ajánlat
személyre szabása,
gyermekekszületési
adatai, ajánlat személyre
szabása
3

létszám,               ajánlat

személyre szabása

szállás kategória, ajánlat

személyre szabása

ellátás, ajánlat személyre

szabása

megjegyzés,       ajánlat

személyre szabása

Érintettek köreAz ajánlatkérők.
KikférhetnekhozzáazA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az érintett által megadott
adataihoz   aMOREAszemélyes adatokat a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is megismerheti.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésAz érintett érdeklődő által megadott adatok a MOREA szerverén és e-mail
módjafiókjaiban elektronikus formában kerülnek tárolásra.
Aszemélyes   adatoka MOREA munkavállalói
címzettjeiUtazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Dayka Gábor
(adattovábbítás)utca 3. 3. em. 404/A.) – tárhely-szolgáltató
kivételes  esetben  hatóságok,  nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
bíróságok,
Az érintettet megilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • A HONLAPON KERESZTÜL KIVÁLASZTOTT UTAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ÁRAJÁNLAT KÉRÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
HonlaponkeresztülAzadatokkezelésenév(keresztnév,Azajánlat
lehetőségetvanarrais,jogszerű,mertolyanvezetéknév),azérintettérvényességénekaz
hogy érintett egy konkrétszerződésmegkötésétbeazonosításáhozidőtartama,  amelyet  a
utazássalkapcsolatbanmegelőzőazérintettszükségesMOREA   általküldött
kérjen ajánlatot.kéréséretettlépéseke-mail,ajánlat tartalmaz.
A   konkrétutazáshozmegtételéhezkapcsolattartáshoz
(szolgáltatáshoz)szükségesek,amelyszükséges
kapcsolódóárajánlatszerződésmegkötésetelefon,
elkészítésével összefüggősoránérintettleszazkapcsolattartáshoz
adatkezelésicélazegyik szerződő fél.szükséges
utazásiszolgáltatáscím   (utca,házszám,
paramétereinekésaz(GDPR6.cikk(1)irányítószám,város,
ajánlatkérő igényeinek azbekezdés b) pont szerintiország), kapcsolattartás
összehangolása,azadatkezelés)születési  helyés  idő,
utazásiszolgáltatásazonosítás,ajánlat
optimalizálása.személyre szabása
utas adatai:
név(keresztnév,
vezetéknév),ajánlat
személyre szabása
születési  hely  és  idő,
ajánlatszemélyre
4
Érintettek köreAz ajánlatkérő és az ajánlattal kapcsolatban érintett 3. személyek.
KikférhetnekhozzáazA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az érintett által megadott
adataihoz   aTársaságszemélyes adatokat a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is megismerheti.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésAz ügyfél által megadott adatok a tárhely-szolgáltató szerverén elektronikus
módjaformában kerülnek tárolásra.
Aszemélyes   adatoka MOREA munkavállalói
címzettjeiUtazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Dayka Gábor
(adattovábbítás)utca 3. 3. em. 404/A.) – tárhely-szolgáltató;
kivételes  esetben  hatóságok,  nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
bíróságok,
Azérintettetmegilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • RENDSZERÜZENETEK KÜLDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
Azadatkezelés   célja,Azadatkezelés jogalapjae-mail, a rendszerüzenetArendszerüzenetek
hogyazutazásratörvényi felhatalmazás.kiküldéséhez szükségeskiküldésének tartama.
vonatkozófoglalásoknév(vezetéknévés
lépéseikövethetők(GDPR 6 cikk (1) bekezdéskeresztnév) / cég esetén
legyenek.c)pontjaszerintikapcsolattartóneve,
adatkezelés)kapcsolattartás
utazásadatai  (indulás,
AzEker.13/A§(3)érkezés stb.)
bekezdéseszerinta
MOREAszolgáltatás
nyújtásacéljából
kezelheti azon személyes
adatokat,amelyeka
szolgáltatásnyújtásához
technikailag szükségesek.
Érintettek köreAz utazási szolgáltatást megrendelő ügyfelek.
Kikférhetnekhozzá azA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az érintett által megadott
adataihozaMOREAszemélyes adatokat a MOREA ügyvezetője és tulajdonosa is megismerheti.
szervezetén belül?
Aszemélyesadatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiUtazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Dayka Gábor
(adattovábbítás)utca 3. 3. em. 404/A.) – tárhely-szolgáltató;
kivételesesetbenhatóságok,  nyomozóhatóságok,felügyeleti  szervek,
bíróságok;
Az érintettet megilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;
helyesbítéshez való jog;
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);
az adatkezelés korlátozásához való jog;
panasztételhez való jog;
 • MEGOSZTÁS A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁN KERESZTÜL
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
A honlapunk segítségévelAz adatkezelés az érintettIP cím, dátum,Azérintett
lehetőség van arra, hogyhozzájárulásánalapul,böngészőre és operációshozzájárulásának
alátogatókazamelyetamegosztásrendszerevonatkozóvisszavonásáig,illetve
érdekesnektaláltfunkcióalkalmazásávaladatok.addig, amíg az érintett be
információtközösségiad meg.vanjelentkezvea
oldalak útján megosszák.közösségi oldalra.
Azadatkezeléscéljaa(GDPR6.cikk    (1)
honlapontalálhatóbekezdés a) pont szerinti
információmegosztásaadatkezelés)
közösségi oldalakon.
Ahonlapunkáltal
használt közösségioldal:
Facebook
A „megosztás” funkcióval
személyesadatoknem
kerülnek  továbbításraa
közösségioldalfelé,
azonbanatechnikai
adatokalkalmasak
lehetnekazérintett
beazonosítására.
Érintettek köreA honlap látogatói, akik tartalmakat osztanak meg.
Kik férhetnek hozzá azA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintett személyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az érintett által megadott
adataihoz a MOREAszemélyes adatokat a MOREA ügyvezetője és tulajdonosa is megismerheti.
szervezetén belül?
Adattárolás helye ésAz  ügyfél  által  megadott  adatok  a  közösségi  oldal  szerverén  elektronikus
módjaformában kerülnek tárolásra.
Aszemélyesadatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiUtazásirendszer Korlátolt Felelősségű Társaság (1118 Budapest, Dayka Gábor
(adattovábbítás)utca 3. 3. em. 404/A.) – tárhely-szolgáltató;
Facebook, Inc. (1 Hacker Way (aka 1601 Willow Road) Menlo Park, California,
U.S. – közösség oldal
kivételes esetben hatóságok, nyomozóhatóságok, felügyeleti szervek,
bíróságok;
Azérintettetmegilletőhozzájárulás visszavonásának joga;
jogokszemélyes adatokhoz ésaz adatkezeléssel kapcsolatosinformációkhozvaló
hozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • FACEBOOK MESSENGER
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
Az   érintett   honlaponAz   érintett   önkéntesAFacebook.comAmígaFacebook
keresztülaFacebookhozzájárulása,melyetaközösségioldalonMessengerentörténő
Messengerkapcsolatfelvételleladregisztrált név,kommunikációle  nem
alkalmazásávalismeg.felhasználónyilvánoszárul.
felveheti a kapcsolatot aprofil képe.
MOREA-val.(GDPR    6.cikk(1)
bekezdés a) pont szerinti
adatkezelés)
Érintettek köreAzon érdeklődők, akik a Facebook Messenger alkalmazásával veszik fel MOREA-val
a kapcsolatot.
KikférhetnekhozzáazA személyes adatokhoz kizárólag a MOREA feljogosított, a facebook oldalt kezelő
érintettszemélyesmunkavállalói férnek hozzá.
adataihozaMOREA
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésAz  ügyfél  által  megadott  adatok  a  közösségi  oldal  szerverén  elektronikus
módjaformában kerülnek tárolásra. Az érintett által megadott személyes adatokat a
MOREA ügyvezetője és tulajdonosa is megismerheti.
Aszemélyesadatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeikivételes  esetben  hatóságok,  nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
(adattovábbítás)bíróságok;
Azérintettetmegilletőhozzájárulás visszavonásának joga;
jogokszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
hozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; a panasztételhez való jog;

A      Facebook    adatkezelési   műveleteiről    részletesebben   az      alábbi     linken         tájékozódhat:

http://www.facebook.com/about/privacy/

 • HÍRVELÉL KÜLDÉSE
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
Adatkezelés célja, hogy aAzérintettönkéntese-mail,   kapcsolattartás,Azérintett
MOREA a hírlevél listárahozzájárulása,amelyet autazásiajánlatokhozzájárulásának
feliratokozóhírlevéllistára  történőismertetése.visszavonásáig tart.
érdeklődőknekfeliratkozással ad meg.
üzletszerzésicéllal
naprakésztájékoztatást(GDPR6.cikk    (1)
adjonazaktuálisbekezdés a) pontja és a
ajánlatairól.Grt. 6. § (1)-(2) bekezdés
szerinti adatkezelés)
Érintettek köreA hírlevél listára feliratozó személyek.
Kik férhetnek hozzá azA személyes adatokhoz kizárólag a MOREA feljogosított, a hírlevelek küldésével és
érintett személyesmarketing tevékenységgel foglalkozó munkavállalói férnek hozzá. Az érintett által
adataihoz a MOREAmegadott  személyes  adatokat  a  MOREA  ügyvezetője  és  tulajdonosa  is
szervezetén belül?megismerheti.
AdattároláshelyeésA MOREA szerverén elektronikus formában kerül tárolásra. Illetve a hírlevélküldő
módjarendszer saját szerverén tárolódik: www.mailchimp.com
A   személyesadatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiThe Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta,
(adattovábbítás)GA 30308 USA)
Az érintettet megilletőhozzájárulás visszavonásának joga;
jogokszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való

hozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 1. A MOREA UTAZÁSI SZOLGÁLTATÁSAIVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA
 • ÁRAJÁNLAT KÉRÉSE
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AzügyfélegyediAz ügyfél által megadottnév,azügyfélAzajánlat
igényeinekmegfelelőszemélyesadatokbeazonosításáhozérvényességének
árajánlat elkészítése. Azkezelésejogszerű,mertszükségesidőtartama,amelyet  a
egyediárajánlatolyanszerződése-mail,MOREA által megküldött
elkészítésével összefüggőmegkötésétmegelőző  –kapcsolattartáshozajánlat tartalmaz.
adatkezelésicél,azaz ügyfél kérésére tett –szükséges
ajánlatkérőegyedilépésekmegtételéheztelefon,
igényeinekvalószükségesek,amelykapcsolattartáshoz
megfelelés,egyediszerződésmegkötéseszükséges
igényeknekmegfelelősorán  az  ügyfél  lesz  az
utazásiszolgáltatásegyik szerződő fél.utas adatai:
kialakítása.név(keresztnév,
(GDPR6.cikk(1)vezetéknév),ajánlat
bekezdés b) pont szerintiszemélyre szabása,
adatkezelés)születésihelyés  idő,
beazonosítás,ajánlat
személyre szabása
gyermekekadatai,
ajánlatszemélyre
szabása
Érintettek köreAz ajánlatkérő illetve az ajánlattal érintett 3. személyek.
KikférhetnekhozzáazA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  Társaság  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói, értékesítő munkavállalók  – férnek hozzá.
adataihoz   aMOREAAz  megadott  személyes  adatokat  a  MOREA  ügyvezetője  és  tulajdonosa  is
szervezetén belül?megismerheti.
AdattároláshelyeésAz ügyfél által megadott adatok a MOREA szerverén (és / vagy e-mail fiókjaiban)
módjaelektronikus formában kerülnek tárolásra.
Aszemélyes   adatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeikivételes  esetben  hatóságok,  nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
(adattovábbítás)bíróságok;
Azérintettetmegilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;
helyesbítéshez való jog;
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”), feltéve ha a megadott
adatokra már nincs szükség;
az adatkezelés korlátozásához való jog;
az adathordozhatóságához való jog;
panasztételhez való jog;
 • UTAZÁSSZERVEZŐI TEVÉKENYSÉG

A MOREA, mint utazásszervező közvetlenül vagy más partnerek (utazásközvetítők) közreműködésével személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatásokat állít össze, foglal le, értékesít vagy értékesítésre kínál az utazók (megrendelői) részére.

A MOREA csak azokat a személyes adatokat veszi fel az ügyfelétől, amely az utazási szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az adatok felvételére online és / vagy offline módon is sor kerülhet.

A MOREA utazásszervezői tevékenysége keretében igényelt adatok megadása elengedhetetlen a szolgáltatások igénybevételéhez, tehát amennyiben az ügyfél bizonyos személyes adatainak megadását megtagadja, úgy a szolgáltatást a MOREA nem tudja teljesíteni.

Az ügyfél személyes adatai úgynevezett foglalási rendszereken (pl. Amadeus, Travelport) keresztül kerülnek továbbításra az adott szolgáltató felé.

Az utazásszervező partnerei önálló adatkezelőnek minősülnek, ezért az általuk végzett adatkezelési műveletekért önállóan tartoznak felelősséggel.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
A felsorolt adatok köre az
utazási szolgáltatás
illetve utazási csomag
jellegétől függően
kerülhetnek felvételre és
továbbításra az adott
utazásszervező felé.
Az adatkezeléscélja, azAzadatkezelés jogszerű,névAz   utazásiszerződés
utazásiszerződésmertolyanszerződésazügyfélbeazonosítása ésteljesítésévelaz
megkötése,azutazásiteljesítéséhezszükséges,azutazásiszerződésadatkezelésicél
szolgáltatás teljesítése.amelyben az egyik fél azmegkötése;megszűnik,azonbana
repülőjegy lefoglalása;
érintett, vagy a szerződésMOREAazutazási
utas  ésegyébbiztosítási
Az utazási szolgáltatásokmegkötésétmegelőzőszerződés megkötése;szerződésselösszefüggő
illetveutazásicsomaglépésekmegtételéhezszállás lefoglalása;személyesadatokata
egyébkapcsolódószükségesek.autó bérlés;szerződés megszűnésétől
vízum ügyintézés;
szolgáltatásokatisvagymegszüntetésétől
születési hely és idő
magukbanfoglalhatnak;(GDPR6.cikk(1)számított5(öt)  évig
azügyfélbeazonosításához
példáulvízumügyintézés,bekezdés b) pont szerintitárolja(Ptk.6:22.§),
ésaz  utazásiszerződés
biztosításügyintézés,adatkezelés)megkötése;azért, hogy igazolni tudja
autóbérlésésegyébrepülőjegy lefoglalása;a szerződés létrejöttét és
turisztikaiszolgáltatás.Rögzítésrekerülhetnekutas  és  egyéb  biztosításiteljesítésénekegyes
szerződés megkötése;
Ezenszolgáltatásokazügyfélegészségifázisait.
szállás lefoglalása;
esetében az adatkezelésállapotárautaló,azzalautó bérlés;
céljaezenösszefüggőadatokvízum ügyintézés;
szolgáltatásokra(szenzitívadatok)is,törzsutas kártyaadatok
vonatkozószerződésekamely kizárólag az ügyfélutazásikedvezmény
megkötésébenvalóhozzájárulásávaligénybevétele;
személyiigazolvány
közreműködésrekezelhető. Ez esetben az
száméslejáratának
teljesítésére is kiterjed.adatkezelés
dátuma
hozzájáruláson alapul.
repülőjegy lefoglalása;
(GDPR6.cikk(1)utas  és  egyéb  biztosítási
szerződés megkötése;
bekezdés a) pont szerintiszállás lefoglalása;
adatkezelés)autó bérlés;
9
vízum ügyintézés;
Utazásszervezőiútlevélszámés
jogviszonykeretébenlejáratának dátuma
nyújtottutazásirepülőjegy lefoglalása;
szolgáltatássalbiztosításiszerződés
megkötése;
összefüggésben
szállás lefoglalása;
kezelésrekerülhetnekautó bérlés;
kötelezőenmegadandóvízum ügyintézés;
olyanszemélyesadatok,lakcím
amelyekfelvételétésaz ügyfélbeazonosításaés
továbbítását adott államutazásiszerződés
megkötése
jogaírjaelőbeutazási
repülőjegy lefoglalása;
engedélyekésvízumokutas  ésegyéb  biztosítási
megadásávalszerződés megkötése;
kapcsolatban.szállás lefoglalása;
autó bérlés;
(GDPR6.cikk(1)vízum ügyintézés
telefonszám
bekezdés c) pont szerintikapcsolattartás
adatkezelés)e-mail cím
kapcsolattartás
Azutazásiszerződésbenegészségügyi adatok
rögzítettadatokétkezéssel összefüggésben
szerződésteljesítésétüléspreferenciával
összefüggésben
követőötéves
balesetesetén
időtartamútárolásáta
értesítendő
MOREAjogosérdeke
elérhetősége
indokolja(pl.egy
kapcsolattartás
esetleges(kapcsolatfelvétel)
igényérvényesítés  során
történőbizonyítás)A
MOREA  ajogosérdeke
alátámasztásáraaz
érdekmérlegelésitesztet
elvégezte.
(GDPR6.cikk(1)
bekezdés f) pont szerinti
adatkezelés).
Érintettek köreAz utazó ügyfelek.
Kik férhetnekhozzáazAszemélyesadatokhozkizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az ügyfél által megadott
adataihoz   aMOREAszemélyes adatokat a MOREA ügyvezetője és tulajdonosa is megismerheti.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésAzügyfél  általmegadottutazási  szerződés  megkötéséhez  és  teljesítéséhez
módjaszükséges(továbbítandó)adatok  a  MOREA  szerverén  (e-mail  fiókjaiban)
elektronikus  formában  kerülnek  továbbításra,  továbbá  az  utazási  szerződés
megkötéséhez  szükséges  adatok  szerződésben  kinyomtatva  papír  alapon  is
tárolásra kerülnek a MOREA zárható iratszekrényeiben. Az utazási szerződés
keretében igénybe vett szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatok a használt
foglalási  rendszerek,  platformok  szerverein  is  tárolásra  kerülnek.  Az  utazási
szerződés keretében igénybe vett szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatok a
szolgáltatást közvetlenül nyújtó saját szerverén is tárolásra kerülnek.
A személyes adatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiAMADEUS (Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, ESP,) – foglalási
(adattovábbítás)rendszerüzemeltető

Travelport (One Axis Park, 10 Hurricane Way Langley, Berkshire SL3 8AG, tel:

+44 (0) 1753 288000, or 300 Galleria Parkway Atlanta, Georgia 30339, tel: +1

770 563 7400 United States of America) .) – foglalási rendszer üzemeltető utazásközvetítő partnerek – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt; légitársaságok – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;

egyéb utazási szolgáltatók – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt; szállás nyújtók – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;

biztosító társaságok – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;

autóbérlés szolgáltatást nyújtók – kérésre a MOREA részletesebb tájékoztatást

nyújt;
beutazási engedélyt, vízumot kibocsátó állam(ok) – kérésre a MOREA részletes
tájékoztatást nyújt;
kivételes  esetben  hatóságok,  nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
bíróságok;
Az  érintettet  megilletőhozzájárulás visszavonásának joga;
jogokszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
hozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); tiltakozáshoz való jog;

az adatkezelés korlátozásához való jog; az adathordozhatóságához való jog;

panasztételhez való jog;

 • SZÁLLÁSHELY ÉRTÉKESÍTÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AMOREAutazásiAzadatkezelésjogszerű,névA foglalássalösszefüggő
szolgáltatásaikeretébenmertaszerződésbeazonosításadatokat  aMOREA  a
vállaljaamegrendelőmegkötésétamelybenegyüttutazók nevefoglalásteljesítéséig
ügyfeleirészéreaz ügyfél az egyik fél –beazonosításkezeli.
szálláshelyek lefoglalásátmegelőző lépésekügyfélszületési hely és idő
és értékesítését.(érintett)kérésérebeazonosítás
történőlépésekszemélyiigazolvány
A MOREA a szálláshelyekmegtételéhezszám és lejárat dátuma
lefoglalásátésszükségesek.ügyfél beazonosítása
értékesítésétzártútlevél  számés  lejárat
rendszerűfoglalási(GDPR6.cikk(1)dátuma
rendszerekútjánbekezdés b) pont szerintiügyfél beazonosítása
(Amadeus,Travel  Port)adatkezelés)cím
vagy  az  adott  szállás-számlázás / beazonosítás
szolgáltatóportáljánAzegyesegészségügyiállampolgárság
keresztül végzi.adatokkezelésénekbeazonosítás
jogalapjaazügyféltelefonszám
Azutazásiszolgáltatásthozzájárulása, amelyet akapcsolattartás
nyújtóönállómegrendeléssel ad meg.e-mail cím
adatkezelőnekminősül,kapcsolattartás
ezért azáltaluk végzett(GDPR6.cikk(1)egészségügyi adatok
adatkezelésibekezdés a) pont szerintiszállássalösszefüggő
műveletekértönállóanadatkezelés)preferenciák (pl. étkezés)
tartozik felelősséggel.
Érintettek köreA szolgáltatást igénybevevők és együttutazók.
Kik férhetnek hozzá azA szálláshely foglalása és megvásárlása során megadott személyes adatokhoz a
érintett személyesMOREA  értékesítéssel  foglalkozó  munkavállalói  férnek  hozzá.  A  személyes
adataihoz a MOREAadatokhoz hozzá fér a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is.

szervezetén belül?

Adattárolás   helye   ésA  szálláshely  értékesítése  során  megadott  (továbbítandó)  adatok  a  MOREA
módjaszerverén  (e-mail  fiókjaiban)  elektronikus  formában  kerülnek  tárolásra.  A
szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatok a használt foglalási rendszerek,
platformok  szerverein  is  tárolásra  kerülnek.  A  szolgáltatások  teljesítéséhez
szükséges adatok a szolgáltatást közvetlenül nyújtó saját szerverén is tárolásra
kerülnek.
A személyes adatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiAMADEUS (Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, ESP,) – foglalási
(adattovábbítás)rendszerüzemeltető
Travelport (One Axis Park, 10 Hurricane Way Langley, Berkshire SL3 8AG, tel:
+44 (0) 1753 288000, or 300 Galleria Parkway Atlanta, Georgia 30339, tel: +1
770 563 7400 United States of America) .) – foglalási rendszer üzemeltető
szállás nyújtók – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;
kivételes esetben hatóságok, nyomozóhatóságok, felügyeleti szervek,
bíróságok;
Az érintettet megilletőhozzájárulás visszavonásának joga;
jogokszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
hozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • REPÜLŐJEGY ÉS EGYÉB UTAZÁSI JEGY ÉRTÉKESÍTÉSE
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AMOREAutazásiAzadatkezelésjogszerű,névA foglalássalösszefüggő
szolgáltatásaikeretébenmertaszerződésbeazonosításadatokat  aMOREA  a
vállaljaamegrendelőmegkötésétamelybenegyüttutazók nevefoglalásteljesítéséig
ügyfeleirészéreaz ügyfél az egyik fél –beazonosításkezeli.
repülőjegyek  ésegyébmegelőző lépések ügyfélszületési hely és idő
utazásijegyek(érintett)kérésérebeazonosítás
lefoglalásátéstörténőlépésektörzsutas kártyaadatok
értékesítését.megtételéhezutazásikedvezmény
szükségesek.igénybevétele;
A MOREA a repülőjegyekszemélyiigazolvány
lefoglalásátés(GDPR6.cikk(1)szám és lejárat dátuma
értékesítésétzártbekezdés b) pont szerintiügyfél beazonosítása
rendszerűfoglalásiadatkezelés).útlevél  számés  lejárat
rendszerekútjándátuma
(Amadeus,TravelPort)Azegyesegészségügyiügyfél beazonosítása
vagy az adott repülő vagyadatokkezelésénekcím
egyébutazásiportálonjogalapjaazügyfélszámlázás / beazonosítás
keresztül végzi. Az ügyfélhozzájárulása, amelyet aállampolgárság
ésazutazókmegadottmegrendeléssel ad meg.beazonosítás
személyes adatai az adotttelefonszám
légitársasághozvagy(GDPR6.cikk(1)kapcsolattartás
egyébutazásibekezdés a) pont szerintie-mail cím
szolgáltatóhozkerüladatkezelés)kapcsolattartás
továbbításra.étkezési preferenciák:
az ügyfél(egészségügyi)
Azutazásiszolgáltatástigényeinekvaló
nyújtóönállómegfelelésérdekében
adatkezelőnekminősül,szükséges;
ezért az általuk végzettülés preferenciák:
adatkezelésiaz ügyfél(egészségügyi)
műveletekértönállóanigényeinekvaló
tartozik felelősséggel.megfelelésérdekében
szükséges;
Érintettek köreA szolgáltatást igénybevevők és együttutazók.
Kik férhetnekhozzáazA repülőjegy és egyéb utazási jegy foglalása és megvásárlása során megadott
érintettszemélyesszemélyes adatokhoz a MOREA repülőjegy és egyéb utazási jegy értékesítéssel
adataihoz   aTársaságfoglalkozó munkavállalói férnek hozzá. A személyes adatokhoz hozzá fér a MOREA
szervezetén belül?tulajdonosa és ügyvezetője is.
AdattároláshelyeésA repülőjegy vagy egyéb utazási jegy értékesítés megadott (továbbítandó) adatok
módjaa MOREA szerverén (e-mail fiókjaiban) elektronikus formában kerülnek tárolásra.
A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatok a használt foglalási rendszerek,
platformok  szerverein  is  tárolásra  kerülnek.  A  szolgáltatások  teljesítéséhez
szükséges adatok a szolgáltatást közvetlenül nyújtó saját szerverén is tárolásra
kerülnek.
A személyes adatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiAMADEUS (Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, ESP,) – foglalási
(adattovábbítás)rendszerüzemeltető
Travelport (One Axis Park, 10 Hurricane Way Langley, Berkshire SL3 8AG, tel:
+44 (0) 1753 288000, or 300 Galleria Parkway Atlanta, Georgia 30339, tel: +1
770 563 7400 United States of America) .) – foglalási rendszer üzemeltető
légitársaságok – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;
egyéb utazási szolgáltatók – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;
kivételes esetben hatóságok, nyomozóhatóságok, felügyeleti szervek,
bíróságok;
Az érintettet megilletőhozzájárulás visszavonásának joga;
jogokszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
hozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez valójog;

 • AUTÓBÉRLÉS SZOLGÁLTATÁS ÉRTÉKESÍTÉSE
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AMOREAutazásiAz adatkezelésjogszerű,névA foglalássalösszefüggő
szolgáltatásai  keretébenmertaszerződésbeazonosításadatokat  aMOREA  a
vállaljaamegrendelőmegkötését –amelybentársvezetők nevefoglalásteljesítéséig
ügyfeleirészérebérautóaz ügyfél az egyik fél –beazonosításkezeli.
lefoglalásátésbérautó-megelőző lépések ügyfélszületési hely és idő
szolgáltatás(érintett)kérésérebeazonosítás
értékesítését.történőlépésekpontgyűjtő kártya száma
megtételéhezkedvezmény
AMOREAabérautószükségesek.igénybevétele;
lefoglalásátésszemélyiigazolvány
értékesítésétzárt(GDPR6.cikk    (1)szám és lejárat dátuma
rendszerűfoglalásibekezdés b) pont szerintiügyfél beazonosítása
rendszerekútjánadatkezelés).útlevél  számés  lejárat
(Amadeus,Travel  Port)dátuma
vagy  azadottbérautóügyfél beazonosítása
szolgáltatástnyújtócím
társaságportáljánszámlázás / beazonosítás
keresztül végzi.telefonszám
kapcsolattartás
Abérautószolgáltatáste-mail cím
nyújtóönállókapcsolattartás
adatkezelőnekminősül,preferenciák
ezért az általuk végzettszolgáltatással
adatkezelésiösszefüggésben
műveletekértönállóan
tartozik felelősséggel.
Érintettek köreA bérautó szolgáltatást igénybe vevők és a társvezető(k)
KikférhetnekhozzáazA bérautó foglalása és megvásárlása során megadott személyes adatokhoz a
érintettszemélyesMOREA  értékesítéssel  foglalkozó  munkavállalói  férnek  hozzá.  A  személyes
adataihozaTársaságadatokhoz hozzá fér a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésAmegadott  (továbbítandó)  adatok  a  MOREA  szerverén  (e-mail  fiókjaiban)
módjaelektronikus  formában  kerülnek  tárolásra.  A  szolgáltatások  teljesítéséhez
szükséges  adatok  a  használt  foglalási  rendszerek,  platformok  szerverein  is
tárolásra kerülnek. A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatok a szolgáltatást
közvetlenül nyújtó saját szerverén is tárolásra kerülnek.
Aszemélyesadatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiAMADEUS  (Salvador  de  Madariaga  1,  28027   Madrid,  ESP,)  –  foglalási
(adattovábbítás)rendszerüzemeltető
Travelport (One Axis Park, 10 Hurricane Way Langley, Berkshire SL3 8AG, tel:
+44 (0) 1753 288000, or 300 Galleria Parkway Atlanta, Georgia 30339, tel: +1
770 563 7400 United States of America) .) – foglalási rendszer üzemeltető
autókölcsönzők – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;
egyéb utazási szolgáltatók – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;
kivételes esetben hatóságok, nyomozóhatóságok, felügyeleti szervek,
bíróságok;
Az érintettet megilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • BIZTOSÍTÁS ÉRTÉKESÍTÉSE
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AMOREAabiztosításiAz adatkezelésjogszerű,névA  biztosításiszerződés
szerződésmegkötéséhezmertaszerződésbeazonosításmegkötésével összefüggő
szükségesadatokat  azmegkötését –amelybenközösbiztosításiadatokat  aMOREA  a
adottbiztosítóaz ügyfél az egyik fél –kötvénybenszereplőkbiztosításiszerződés
platformjánkeresztülmegelőző lépésekügyfélnevelétrejöttéig kezeli.
továbbítjaa(érintett)kérésérebeazonosítás
biztosítótársasághoz.történőlépésekszületési hely és idő
megtételéhezbeazonosítás
Abiztosítótáraságszükségesek.cím
önállóadatkezelőnekszámlázás / beazonosítás
minősül, ezért az általuk(GDPR6.cikk(1)
végzettadatkezelésibekezdés b) pont szerinti
műveletekértönállóanadatkezelés).
tartozik felelősséggel.
Érintettek köreA biztosított ügyfelek.
KikférhetnekhozzáazA biztosítási szerződés létrejöttéhez megadott személyes adatokhoz a MOREA
érintettszemélyesértékesítéssel foglalkozó munkavállalói férnek hozzá. A személyes adatokhoz
adataihoz   aTársasághozzá fér a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésA  megadott  (továbbítandó)  adatok  a  MOREA  szerverén  (e-mail  fiókjaiban)
módjaelektronikus  formában  kerülnek  tárolásra.  A  szolgáltatások  teljesítéséhez
szükséges  adatok  a  használt  foglalási  rendszerek,  platformok  szerverein  is
tárolásra kerülnek. A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatok a szolgáltatást
közvetlenül nyújtó saját szerverén is tárolásra kerülnek.
Aszemélyes   adatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeibiztosító társaságok – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;
(adattovábbítás)kivételes esetben hatóságok, nyomozóhatóságok, felügyeleti szervek,
bíróságok;
Az érintettet megilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • BEUTAZÁSI ENGEDÉLY, VÍZUMÜGYINTÉZÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AMOREAabeutazásiAz adatkezelés jogalapjanévAbeutazásiengedéllyel
engedélyhezvagy vízumadottállamjogaáltalbeazonosításvagyvízummal
kiadásáhozszükségeselőírtjogi  kötelezettségszülők neveösszefüggőadatokat  a
adatokatazadott államteljesítése.beazonosításMOREAaz
előírásaialapjántársvezetők neveadattovábbítás
továbbítja.(GDPR6.cikk(1)beazonosításteljesítéséig kezeli.
bekezdés c) pont szerintiszületési hely és idő
Azadottbeutazásiadatkezelés).beazonosítás
engedélyt vagyvízumotútlevél (utazási okmány)
kiállítóhatóságönállószám és lejárat dátuma
adatkezelőnekminősül,ügyfél beazonosítása
ezért azáltalukvégzettútlevél (utazási okmány)
adatkezelésikiállítója
műveletekértönállóanügyfél azonosítása
tartozik felelősséggel.állampolgárság
beazonosítás
telefonszám
kapcsolattartás
e-mail cím
kapcsolattartás
foglalkozás
adottállamjogaáltal
meghatározott
családi állapot
adottállamjogaáltal
meghatározott
vallás
adottállamjogaáltal
meghatározott
Érintettek köreA beutazási engedélyt vagy vízumot igénylők.
Kik férhetnek hozzá azA beutazási engedélyt vagy vízumot igénylők személyes adataihoz a MOREA
Ön személyes adataihozvízügyekkel foglalkozó munkavállalói férnek hozzá. A személyes adatokhoz hozzá
a Társaság szervezeténfér a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is.
belül?
Adattároláshelye   ésAmegadott  (továbbítandó)  adatok  a  MOREA  szerverén  (e-mail  fiókjaiban)
módjaelektronikus  formában  kerülnek  tárolásra.  A  szolgáltatások  teljesítéséhez
szükséges  adatok  a  használt  foglalási  rendszerek,  platformok  szerverein  is
tárolásra kerülnek. A szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatok a szolgáltatást
közvetlenül nyújtó saját szerverén is tárolásra kerülnek.
A személyes adatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeibeutazási engedélyt, vízumot kibocsátó állam(ok) – kérésre a MOREA részletes
(adattovábbítás)tájékoztatást nyújt;
kivételes  esetben  hatóságok,  nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
bíróságok;
Az  érintettetmegilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 • UTAZÁSKÖZVETÍTŐI TEVÉKENYSÉG

A MOREA (első sorban a MOREA International Kft.), mint utazásközvetítő adott utazásszervezővel létrejött szerződés (utazásközvetítői szerződés) alapján, az utazásszervező által összeállított és kínált utazási szolgáltatásokat, illetve utazási csomagokat értékesíti az utazó ügyfelei részére, valamint az utazásszervező nevében utazási szerződést köt; a jogviszony a MOREA utazásszervező partnere és az ügyfél, azaz az utazó között jön létre.

A MOREA csak azokat a személyes adatokat veszi fel az ügyfelétől, amely az utazási szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az adatok felvételére online és / vagy offline módon is sor kerülhet.

A MOREA utazásközvetítői tevékenysége keretében igényelt adatok megadása elengedhetetlen a szolgáltatások igénybevételéhez, tehát amennyiben az ügyfél bizonyos személyes adatainak megadását megtagadja, úgy a szolgáltatást a MOREA nem tudja teljesíteni.

Az ügyfél személyes adatai informatikai rendszeren, illetve e-mail útján kerülnek továbbításra az utazásszervező partner felé.

A MOREA utazásszervező partnerei önálló adatkezelőnek minősülnek, ezért az általuk végzett adatkezelési műveletekért önállóan tartoznak felelősséggel. Utazásközvetítő partnerünk az utazási szerződésben feltüntetésre kerül.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
UtazásközvetítőkéntazAz adatkezelés jogszerű,
adatkezeléscélja,azmert   olyanszerződés
utazásiszerződésteljesítéséhezszükséges,
megkötésénekamelyben az egyik fél az
elősegítése,az  utazásiérintett, vagy a szerződés
szerződés utazásszervezőmegkötésétmegelőző

név

az ügyfél beazonosítása és

az utazási szerződés megkötése;

repülőjegy lefoglalása;

utas és egyéb biztosítási szerződés megkötése;

Az   utazási   szerződés

teljesítésével                 az

adatkezelési cél megszűnik, azonban a MOREA az utazási szerződéssel összefüggő

 

nevébentörténőlépésekmegtételéhez
megkötése.szükségesek.
Az utazási szolgáltatások(GDPR6.cikk(1)
illetve  utazásicsomagbekezdés b) pont szerinti
egyébkapcsolódóadatkezelés)
szolgáltatásokatis
magukbanfoglalhatnak;Rögzítésrekerülhetnek
például vízumügyintézés,azügyfélegészségi
biztosításügyintézés,állapotárautaló,azzal
autóbérlésésegyébösszefüggőadatok
turisztikaiszolgáltatás.(szenzitívadatok)is,
Ezenszolgáltatásokamely kizárólag az ügyfél
esetében az adatkezeléshozzájárulásával
célja ezenszolgáltatásokkezelhető. Ez esetben az
teljesítésére is kiterjed.adatkezelés
hozzájáruláson alapul.
(GDPR6.cikk(1)
bekezdés a) pont szerinti
adatkezelés).
Kezelésrekerülhetnek
kötelezőenmegadandó
olyanszemélyesadatok,
amelyekfelvételétés
továbbítását adott állam
jogaírjaelőbeutazási
engedélyekésvízumok
megadásával
kapcsolatban.
(GDPR6.cikk(1)
bekezdés c) pont szerinti
adatkezelés).
Az utazásiszerződésben
rögzítettadatok
szerződésteljesítését
követőötéves
időtartamútárolásáta
MOREAjogosérdeke
indokolja(pl.egy
esetleges
igényérvényesítéssorán
történőbizonyítás)A
MOREA  ajogosérdeke
alátámasztásáraaz
érdekmérlegelésitesztet
elvégezte.

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés;

születési hely és idő

az ügyfél beazonosításához és az utazási szerződés megkötése;

repülőjegy lefoglalása;

utas és egyéb biztosítási szerződés megkötése;

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés;

esetleges           törzsutas

kártyaadatok

utazási               kedvezmény

igénybevétele;

személyi igazolvány szám és lejáratának dátuma

repülőjegy lefoglalása;

utas és egyéb biztosítási szerződés megkötése;

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés;

útlevél szám és lejáratának dátuma

repülőjegy lefoglalása;

biztosítási szerződés megkötése;

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés;

lakcím

az ügyfél beazonosítása és

utazási szerződés megkötése

repülőjegy lefoglalása;

utas és egyéb biztosítási szerződés megkötése;

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

egészségügyi adatok

étkezéssel összefüggésben

ülés preferenciával összefüggésben

baleset                   esetén

értesítendő

elérhetősége

kapcsolattartás (kapcsolatfelvétel)

személyes adatokat a szerződés megszűnésétől vagy megszüntetésétől számított 5 (öt) évig tárolja (Ptk. 6:22. §), azért, hogy igazolni tudja a szerződés létrejöttét és

teljesítésének egyes fázisait.

(GDPR6.cikk(1)
bekezdés f) pont szerinti
adatkezelés).
Érintettek köreaz utazó ügyfelek
Kik férhetnekhozzá azA  személyes  adataihoz  kizárólag  a  Társaság  feljogosított  munkavállalói  –
érintettszemélyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. Az Ön által megadott
17
adataihoz   aTársaságszemélyes adatokat Társaságunk ügyvezetője is megismerheti.
szervezetén belül?
Adattároláshelye   ésAz ügyfél által megadott utazási szerződés megkötéséhez szükséges adatok a
módjaMOREA szerverén (e-mail fiókjaiban) elektronikus formában kerülnek tárolásra és
szerződésbe  foglalva  papír  alapon  is  tárolásra  kerülnek  a  MOREA  zárható
iratszekrényében. Az utazási szolgáltatások teljesítéséhez szükséges adatokat a
MOREA kizárólag elektronikus formában tárolja a szerverén (e-mail fiókjaiban).
A személyes adatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiutazásszervező partnerek – kérésre a MOREA részletes tájékoztatást nyújt;
(adattovábbítás)kivételes esetben hatóságok, nyomozóhatóságok, felügyeleti szervek,
bíróságok;
Az  érintettetmegilletőhozzájárulás visszavonásának joga;
jogokszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
hozzáférés;
helyesbítéshez való jog;
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);
tiltakozáshoz való jog;
az adatkezelés korlátozásához való jog;
az adathordozhatóságához való jog;
panasztételhez való jog;
 • SZÁMLÁZÁS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
Azadatkezeléscélja,Azadatkezelés jogalapjacsaládiésutónévAszámlázással
hogyaMOREAaaszámviteliésáfaamennyibenkapcsolatosadatokata
jogszabályoknaktörvényáltalelőírtjogimagánszemélykéntszámlakiállításától
megfelelőszámlakötelezettség teljesítése.történtavásárlás,számított 8 évig kezeljük.
kiállításiésaszámvitelijogszabályikötelezettségA   Sztv.   169.   §   (2)
bizonylat-megőrzési(GDPR6.cikk(1)aszámlántörténőbekezdésealapjána
kötelezettségétbekezdés c) pont szerintifeltüntetéseszámlát legalább 8 évig
teljesítése. AzSztv.169.adatkezelés).lakcím / számlázási címkell megőrizni.
§(1)-(2)bekezdéseamennyiben
alapjánakönyvvitelimagánszemélyként
elszámolástközvetlenültörténtavásárlás,
ésközvetettenjogszabályikötelezettség
alátámasztószámviteliaszámlántörténő
bizonylatotmegkellfeltüntetése
őrizni.Azáltalánosszolgáltatás
forgalmiadórólszólómegnevezése jogszabályi
2007. évi CXXVII. 159. §kötelezettséga  számlán
(1)bekezdésealapjánatörténő feltüntetése
számlakibocsátása
kötelező.
Érintettek köreaz utazási szerződést kötő ügyfél
KikférhetnekhozzáazA számlázással összefüggő személyes adatokhoz a MOREA pénzügyi ügyekkel
érintettszemélyesfoglalkozó és erre feljogosított munkavállalói, továbbá a MOREA tulajdonosa és
adataihozaTársaságügyvezetője fér hozzá.
szervezetén belül?
AdattároláshelyeésA számlákon szereplő adatok a MOREA szerverein és papír alapon a kinyomtatott
módjaszámlán a MOREA iratszekrényében kerülnek tárolásra.
A személyes adatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiBergmannKönyvelőiroda Kft.(1138Budapest, Váci út 186.)– könyvelési
(adattovábbítás)szolgáltatások
kivételes  esetben  hatóságok,  nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
bíróságok;
Az  érintettet  megilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog;

 • FELHASZNÁLÓI FIÓK LÉTREHOZÁSA (PROFILALKOTÁS)
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
A MOREAáltal használtA profil létrehozása és a
foglalásirendszerekbenszemélyesadatok
(Amadeus,Travelport)profilbantörténő
lehetőség van az ügyfelekrögzítésétaMOREA
részéreönállójogos érdeke indokolja a
felhasználóifiókMOREAértékesítési
(úgynevezettprofil)tevékenységének
létrehozására.Atámogatásával
profilbanazutazásiösszefüggésben.A
szolgáltatásokMOREAajogosérdeke
igénybevételévelalátámasztásáraaz
összefüggőadatokérdekmérlegelésitesztet
rögzítésérekerülsor,elvégezte.
abból a célból, hogy az
adottutazóhoz(GDPR6.cikk(1)
kapcsolódófoglalásokbekezdés f) pont szerinti
minélgyorsabbanésadatkezelés).

hatékonyabban

lebonyolíthatóak

legyenek.

név

az ügyfél beazonosítása és

az utazási szerződés megkötése;

repülőjegy lefoglalása;

utas és egyéb biztosítási szerződés megkötése;

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés;

születési hely és idő

az ügyfél beazonosításához és az utazási szerződés megkötése;

repülőjegy lefoglalása;

utas és egyéb biztosítási szerződés megkötése;

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés;

törzsutas kártyaadatok

utazási               kedvezmény

igénybevétele;

személyi igazolvány szám és lejáratának dátuma

repülőjegy lefoglalása;

utas és egyéb biztosítási szerződés megkötése;

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés;

útlevél szám és lejáratának dátuma

repülőjegy lefoglalása;

biztosítási szerződés megkötése;

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés;

lakcím

az ügyfél beazonosítása és

utazási szerződés megkötése

repülőjegy lefoglalása;

utas és egyéb biztosítási szerződés megkötése;

szállás lefoglalása; autó bérlés;

vízum ügyintézés

A MOREA a profilban tárolt adatokat üzleti évenként felülvizsgálja, és amelyek az adott

vizsgálatot megelőző kettő üzleti évben inaktívnak bizonyultak, úgy azokat törli. A

MOREA az ügyfél tiltakozása esetén is törli a profil adatokat.

telefonszám

kapcsolattartás
e-mail cím
kapcsolattartás
egészségügyi adatok
étkezéssel összefüggésben
üléspreferenciával
összefüggésben
balesetesetén
értesítendő
elérhetősége
kapcsolattartás
(kapcsolatfelvétel)
Érintettek köreAz utazó ügyfelek.
Kik férhetnek hozzá azA  személyes  adatokhoz  kizárólag  a  MOREA  feljogosított  munkavállalói  –
érintett személyesutazásszervezői és utazási tanácsadói – férnek hozzá. A megadott személyes
adataihoz a MOREAadatokhoz hozzá fér a MOREA ügyvezetője és tulajdonosa is.
szervezetén belül?
Adattárolás   helye   ésA profil adatok a foglalási rendszerek szerverén kerül tárolásra a MOREA önálló
módjafelhasználói neve alatt. Illetve az ügyfél által megadott adatok a MOREA szerverén
(e-mail  fiókjaiban)  elektronikus  formában  kerülnek  tárolásra  és  úgynevezett
adatbekérő  lapokon  papír  alapon  is  tárolásra  kerülnek  a  MOREA  zárható
iratszekrényében.
A   személyes   adatoka MOREA munkavállalói;
címzettjeiAMADEUS (Salvador de Madariaga 1, 28027 Madrid, ESP,) – foglalási
(adattovábbítás)rendszerüzemeltető
Travelport (One Axis Park, 10 Hurricane Way Langley, Berkshire SL3 8AG, tel:
+44 (0) 1753 288000, or 300 Galleria Parkway Atlanta, Georgia 30339, tel: +1
770 563 7400 United States of America) .) – foglalási rendszer üzemeltető
kivételes  esetben  hatóságok,nyomozóhatóságok,  felügyeleti  szervek,
bíróságok;
Az érintettet megilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;
helyesbítéshez való jog;
törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);
tiltakozáshoz való jog;
az adatkezelés korlátozásához való jog;
az adathordozhatóságához való jog;
panasztételhez való jog;
 • PANASZÜGYINTÉZÉS
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AMOREAA panaszok (reklamációk)névApanaszokkal
adatkezelésének célja azkivizsgálásaaMOREAlakcímösszefüggőadatkezelés
ügyfélpanaszokjogszabályiszületési adatokidőtartamaaz   Fgytv.
kivizsgálása.kötelezettségeaazutazás  (szolgáltatás)17/A.  §  (7)bekezdése
fogyasztóvédelemrőlazonosításhozszükségesalapjánapanasz
szóló törvény szerint.adatok (foglalás száma)felvételétőlszámított  5
az utazás adataiév.
(GDPR    6.cikk    (1)hányfőtérinta
bekezdésc)pontjareklamáció
szerinti adatkezelés)panasz részletes leírása
panaszelőterjesztésének
ideje módja
aMOREApanasszal

kapcsolatos álláspontja

kártérítési igény

jegyzők       felvételének

helye és ideje
Érintettek köreA panasszal érintett ügyfelek (utazók).
Kik férhetnek hozzá azA   panasz   (reklamáció)   kivizsgálásával   összefüggő   személyes   adatok
érintett személyesmegismerésére  a  MOREA  feljogosított  –  panaszügyintézéssel  foglalkozó  –
adataihoz a MOREAmunkavállalói és a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője jogosult.
szervezetén belül?
Adattároláshelye   ésAz ügyfél által megadott adatok a MOREA szerverén kerülnek tárolásra.
módja
Adattovábbítása MOREA munkavállalói;
a panaszt kivizsgáló hatóság;
Az  érintettetmegilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); az adatkezelés korlátozásához való jog;

 • KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE
AZ ADATKEZELÉS CÉLJAAZ ADATKEZELÉSA KEZELT ADATOK KÖREAZ ADATKEZELÉS
JOGALAPJAIDŐTARTAMA
AmennyibenaMOREAAz adatkezelés jogalapjátnévA kapcsolattartói adatok
vállalkozásokkalkerülaMOREAjogosérdeketelefonszáma   szerződéshatálya
szerződéses jogviszonybaindokolja.AMOREAae-mail cím(tartama) alattkerülnek
(pl.jogiszemélyjogosérdekekezelésre.
vállalkozásmegbízzaaalátámasztásáraaz
MOREA-t,  hogy  ügyfeleiérdekmérlegelésitesztet
részéreutazásokatelvégezte.
szervezzen)általábana
könnyebbés
hatékonyabb
együttműködés teljesítés(GDPR    6.cikk(1)
érdekébenbekezdés f) pont szerinti
kapcsolattartóiadatokadatkezelés).
kerülnek  megadásraa
vállalkozások részéről.
Érintettek köreA kapcsolattartóként megjelölt személyek.
Kik férhetnek hozzá azA kapcsolattartói adatokhoz a MOREA ügyfél-referens munkavállalói és azon
érintett személyesmunkavállalói férnek hozza, akik az adott szerződés megismerésére jogosultak. A
adataihoz a MOREAkapcsolattartói adatok megismerésére a MOREA tulajdonosa és ügyvezetője is
szervezetén belül?jogosult.
AdattároláshelyeésA kapcsolattartói adatok tárolására MOREA szerverén elektronikus formában és a
módjaMOREA elzárható iratszekrényeiben papír alapon kerülnek tárolásra..
Aszemélyesadatoka MOREA munkavállalói;
címzettjei
(adattovábbítás)
Az érintett megilletőszemélyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való
jogokhozzáférés;

helyesbítéshez való jog;

törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”); tiltakozáshoz való jog;

az adatkezelés korlátozásához való jog;

az adathordozhatóságához való jog; panasztételhez való jog;

 1. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGOKBA

A MOREA utazási szolgáltatásai teljesítése során sor kerülhet az ügyfelei adatainak úgynevezett harmadik országokba történő továbbítására. Harmadik ország minden olyan állam, amely nem az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás részes állama.

Amennyiben a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben az ügyféladatok harmadik országba kerülnek továbbításra, úgy ezen körülményről a MOREA az adattovábbítást megelőzően tájékoztatja az érintett ügyfeleit.

Összhangban a vonatkozó törvényi szabályozással a MOREA az alábbi esetekben továbbíthatja az ügyfelei adatait harmadik országokban (nemzetközi adattovábbítás):

megfelelőségi határozat alapján (GDPR 45. cikk) – ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosított. Ez esetben nem

szükséges külön engedély az adattovábbításhoz. Bővebb információ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_hu

megfelelő garanciák alapján (GDPR 46. cikk) – ha nincs megfelelőségi határozat, akkor az adattovábbításra csak  akkor kerülhet  sor harmadik  országok  vagy nemzetközi  szervezetek részére, ha a harmadik országban levő adatkezelő vagy adatfeldolgozó megfelelő garanciát nyújt (GDPR 45. cikk (2) bekezdés) és az érintettek számára érvényesíthető jogok és hatékony

jogorvoslati lehetősége állnak a rendelkezésére. Bővebb információ: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_hu

az érintett hozzájárulása esetén – amennyiben nem áll rendelkezésre úgynevezett megfelelőségi határozat illetve az adott harmadik ország megfelelő garanciát sem tud nyújtani.

 1. HARMADIK SZEMÉLYEK, KORLÁTOZOTTAN CSELEKVŐKÉPESEK VAGY CSELEKVŐKÉPTELENEK SZEMÉLYES ADATAIVAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

A 16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha a szülőktől (törvényes képviselőjüktől) ehhez engedélyt kértek.

Személyes adatok rendelkezésre bocsátásával az érintett ügyfél kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott.

Amennyiben az érintett ügyfél bármely személyes adat rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, köteles a harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok, egyéb személy, akinek a nevében eljár) beleegyezését megszerezni, vagy az adatok rendelkezésre bocsátásához más jogalapot biztosítani. Ezzel összefüggésben az érintett ügyfél köteles mérlegelni, hogy az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. A jelen pontnak való megfelelést az érintett köteles biztosítani, és a MOREA-t ezzel összefüggésben felelősség nem terheli. A MOREA mindenkor jogosult ellenőrizni, hogy valamely személyes adat kezelésére a megfelelő jogalap rendelkezésre áll-e. Az ügyfél felelős azért, hogy a szolgáltatások igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett természetes személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte.

VII.     KÜLÖNLEGES ÉS EGÉSZSÉGÜGYI ADATOK KEZELÉSE

A MOREA szolgáltatásainak teljesítése során előfordulhat, hogy úgynevezett különleges kategóriában tartozó személyes adatokat vesz fel ügyfeleitől és továbbítja azokat a fent részletezett egyes adatkezelési műveletei során.

Különleges személyes adatkategóriába tartoznak például az egészségügyi adatok, olyan genetikai adatok, amely az egészségügyi állapotára vonatkozó információt tartalmaznak, illetve a vallásra, világnézetre vonatkozó adatok. (Ld. GDPR 4. cikk 13-15. pontok, Info tv. 3. § 3-3c pontok)

Az adatkezelésre vonatkozó jogalap tekintetében kötelező adatkezelés körébe esik, az az eset amikor egyes különleges adatok felvételére és továbbítására általában bevándorlási és vízumügyintézéssel összefüggésben kerülhet sor, mivel adott célország joga kifejezetten előírhatja bizonyos különleges adatok megadását. (Ld. GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, Info tv. 5. § (3) bekezdés)

A különleges adatok kezelésének jogalapja meghatározásával összefüggésben előfordulhat az is, hogy akár repülőjegyek és szállások lefoglalásával összefüggésben személyes preferenciaként kerül megadásra különleges adatkategóriába tartozó információ pl. diabétesz ellátásra való igény, vagy gerinc-rendellenesség összefüggésben speciális ülés adott repülőgépen. Ez esetben az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a szolgáltatás megrendelésével ad meg. (Ld. GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, Info tv. 5. § (1) bekezdés b) pont)

VIII.     A MOREA ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGE SORÁN KÖZREMŰKÖDŐ ADATFELDOLGOZÓK

A MOREA az adatkezelési műveletekhez adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és a MOREA határozza meg. Az adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a MOREA, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek.

Utazásirendszer  Korlátolt                                       Felelősségű  Társaság  (cégjegyzékszám:  01-09-191670,                                                székhely:                                                                                   1118

Budapest, Dayka Gábor utca 3. 3. em. 404/A., e-mail: peter.hudak@utazasirendszer.hu, telefonszám:

+36 (70) 432 8475) – tárhely-szolgáltató

BERGMANN Könyvelő Iroda Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-736645, székhely: 1138 Budapest, Váci út 186.,

e-mail: bergmann@bergmann.hu, telefonszám: (+36-1) 238-9000) – könyvelés

The Rocket Science Group, LLC (675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA) – hírlevél küldés és tárhelyszolgáltatás a hírlevelekhez

 1. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEZDÉSEK

A MOREA technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre abból a célból hogy az érintett személyes adatai megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően.

Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében a MOREA mint adatkezelő is biztonsági mentéseket hajt végre.

A MOREA az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. A MOREA informatikai rendszerét tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el, továbbá a személyes adatokat tartalmazó iratokat, dokumentumokat zárható iratszekrényekben tárolja.

A MOREA minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy töröljön valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésére, és biztosítja, hogy ezen információ más számára sem kerüljön továbbításra, sem általuk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból).

 1. AZ ÉRINTETTEKET MEGILLETŐ JOGOK
 1. A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

1.1.       Az érintett a MOREA elérhetőségein keresztül írásban, elektronikus úton e-mailben – és amennyiben a személyazonossága azonosítható – szóban kérheti, hogy tájékoztatást kapjon a MOREA által folytatott adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban:

mi az érintett adatai kezelésének célja;

melyek azok a személyes adatai, amelyek adatkezeléssel érintettek; mennyi ideig kerülnek tárolásra az érintett személyes adatai;

kik férhetnek hozzá az érintett által megadott személyes adataihoz; mennyi ideig tároljuk az érintett személyes adatait;

az érintettet megillető jogokról; a panasz benyújtásának jogáról;

milyen forrásból állnak rendelkezésre az érintett személyes adatai;

1.2.   A tájékoztatásra irányuló írásban vagy e-mailben előterjesztett kérelmet a MOREA a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 (harminc) hónapon belül teljesíti díjmentesen.

1.3.    Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a MOREA a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti az érintettel szemben vagy megtagadhatja a kérelmen alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

1.4.   Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MOREA munkaterhe miatt a kérelmet nem tudja jelen Tájékoztató X/1.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy a MOREA értesíti a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatja az érintettet panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 1. A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

2.1.   Az érintett írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti a MOREA-tól, hogy az érintett MOREA által álkezelt személyes adatát vagy adatait a MOREA változtassa meg.

2.2.   Kérelmet a MOREA a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatja az érintettet.

2.3.    Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a MOREA a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti az érintettel szemben vagy megtagadhatja a kérelmen alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

2.4.   Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MOREA munkaterhe miatt a kérelmet nem tudja jelen Tájékoztató X/2.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy a MOREA értesíti a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatja az érintettet panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről

 1. AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

3.1.    Az érintett írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti a MOREA-tól, hogy az érintett általunk kezelt személyes adatait indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben:

az érintett személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből a MOREA azokat gyűjtötte és kezelte;

az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az érintett a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre;

az érintett személyes adatait a MOREA jogellenesen kezelte;

a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

3.2.    A személyes adatokat az alábbi esetekben nem lehet törölni:

ha az érintett adatainak kezelését a MOREA vonatkozásában jogszabály írja elő;

amennyiben az érintett személyes adatainak kezelése MOREA jogi érdekén alapul.

3.3.    Kérelmet a MOREA a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. Törlésre irányuló kérelme esetén a MOREA intézkedik arról, hogy a X/3.2. pontban rögzített kivételektől eltekintve – az érintett adatait a MOREA-val együttműködő adatkezelőknél is törlésre kerüljön.

3.4.   A kérelem teljesítéséről az érintettet a MOREA írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatja. A törlésre irányuló tájékoztatással az érintett adatai véglegesen törlésre kerülnek, helyreállításukra nem lesz lehetőség.

3.5.    Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a MOREA a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti az érintettel szemben vagy megtagadhatja a kérelmen alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

3.6.   Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy MOREA munkaterhe miatt a kérelmet nem tudja jelen Tájékoztató X/3.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy a MOREA értesíti a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatja az érintettet panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről

 1. AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

4.1.   Az érintett írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti a MOREA-tól, hogy az érintett MOREA által kezelt személyes adatainak kezelését korlátozza az alábbi esetekben:

az érintett írásban vagy e-mailben vitatja a MOREA által kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt a MOREA ellenőrzi az érintett adatainak pontosságát.

Abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az érintett személyes adatainak a kezelése, de az érintett nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll.

a MOREA arról tájékoztatja az érintettet, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de érintett azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez.

az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, úgy a MOREA arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az érintett tiltakozásának jogossága, korlátozza az adatkezelést.

4.2.   Amennyiben az érintett adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, a MOREA a tárolás kivételével továbbra is kezelheti azokat, ha

az érintett az adatkezeléshez hozzájárul, vagy

jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

közérdekből (pl természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre.

4.3.   Kérelmet a MOREA a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatja az érintettet. A kérelmet díjmentesen teljesítése díjmentes.

4.5.    Amennyiben a kérelem megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó úgy a MOREA a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti az érintettel szemben vagy megtagadhatja a kérelmen alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

4.6      Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy a MOREA munkaterhe miatt a MOREA a kérelmet nem tudja jelen Tájékoztató X/4.3. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesíti a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatjuk panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 1. AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

5.1.   Az érintett írásban, elektronikus úton e-mailben kérheti a MOREA-tól, hogy az érintett MOREA által kezelt személyes adatait a MOREA az érintett rendelkezésére bocsássa tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat az érintet közvetlenül vagy a MOREA útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.2.    Kérelmet a MOREA a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül – késedelem nélkül –de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem teljesítéséről írásban vagy – amennyiben megkeresése e-mailben érkezett – e-mailben tájékoztatjuk. A kérelem teljesítése díjmentes.

5.3.    Amennyiben a kérelme megalapozatlan – vagy ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a MOREA a kérelem teljesítésével kapcsolatos adminisztratív költségeit érvényesítheti az érintettel szemben vagy megtagadhatja a kérelmén alapuló esetleges intézkedés teljesítését.

5.4.   Amennyiben a kérelem jellege és terjedelme vagy a MOREA munkaterhe miatt a MOREA a kérelmet nem tudjuk jelen Tájékoztató X/5.2. pontjában meghatározott határidőben teljesíteni, úgy értesíti az érintettet a késedelem vagy az intézkedés elmaradásának okáról, továbbá tájékoztatja panasztételi jogáról illetve jogorvoslati lehetőségeiről.

 1. A TILTAKOZÁSHOZ VALÓ JOG

6.1      Az érintett írásban, elektronikus úton e-mailben tiltakozhat a MOREA jogszerű, az érintettet érintő adatkezelése ellen ha

a MOREA által végzett adatkezelés MOREA jogos érdeke alapján történik;

ha az adatkezelés a MOREA-ra vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges;

ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik;

megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

6.2.   Amennyiben érintett tiltakozik, úgy a MOREA az érintett személyes adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha a MOREA bizonyítja, olyan okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jog érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.3.   Amennyiben az érintett tiltakozik a MOREA adatkezelési tevékenységével szemben, úgy azt a MOREA a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, amelyet az érintettel írásba közöl. Ha döntéssel az érintett nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha a MOREA nem hozott volna döntést a megadott határidőn belül, az érintett a határidő annak lejártától számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

6.4.    Amennyiben a MOREA megállapítja, hogy az érintett tiltakozása megalapozott, a MOREA az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, továbbá értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatokat korábban továbbította, valamint akik az érintett tiltakozáshoz való jogának gyakorlása miatt intézkedést kötelesek végrehajtani a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 1. HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

Az érintett bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat a MOREA törli a rendszereiből.

 1. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ha az érintett megítélése szerint az adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html A panasz benyújtása előtt javasolt az ügyben az adatkezelővel egyeztetni az adatkezelés körülményeiről, annak érdekében, hogy minél hatékonyabban és gyorsabban – saját hatáskörben – az érintett jogainak védelme iránt döntés szülessen.

 1. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

A MOREA fenntartja a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsa. A jelen Tájékoztató módosítását követően az érintetteket megfelelő módon (pl. hírlevélben, a honlapon feltüntetve, vagy egyéb módon) értesíti. A MOREA az érintettek adatkezeléssel összefüggő és jelen Tájékoztatóban esetlegesen nem részletezett adatkezelési művelettel kapcsolatos megkereséseire részletes tájékoztatást nyújt írásban.

XII.     FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”)

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)

a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”)

az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Eker.”)

a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”)

kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény (Kertv.)

az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. évi (XII. 23.) Korm. rendelet

az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésről szóló 472/2017 (XII.28.) Korm. rendelet